Πρακτικό της 16ης /16-9-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

featured
Facebook
Twitter