Πρακτικό της 16ης /16-9-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρακτικό της 16ης /16-9-2017  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο