Πρακτικό της 20/30-9-2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκη

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρακτικό της 20/30-9-2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκη
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο