ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ2/2019 ΜΕ ΑΔΑ:ΩΑΛ94653Π4-Ν7Μ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ2/2019 ΜΕ ΑΔΑ:ΩΑΛ94653Π4-Ν7Μ
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο