ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  10Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017390&_afrLoop=16048454403846315&_adf.ctrl-state=3ehof5yg8_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017390%26_afrLoop%3D16048454403846315%26_adf.ctrl-state%3D3ehof5yg8_42

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο