ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2409, ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 66 ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΙΜΜΤΟΦΟΡΟΥ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Untitled-1
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο