Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας (600.000,00€ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας (600.000,00€ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο