Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας (600.000,00€ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

featured
Facebook
Twitter