ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμού 148.180,00€

Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αρ.πρ. 83448/22-11-2019

Η προμήθεια εκτελέστηκε με την υπ. αρ. 6713/11.11.2020 σύμβαση 20SYMV007641338 2020-11-13 ποσού 147.064,00 € και ανάδοχο την ECOSOLUTION – Ζιώγας Δ. Ζήσης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο