ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΙΣΟΤΡΟΧΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΙΣΟΤΡΟΧΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΙΣΟΤΡΟΧΟΥ

Προϋπολογισμού : 100.440,00€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 120.000,00 € αρ.πρ. 42415/13-8-2018

Η προμήθεια εκτελέστηκε με την υπ.αρ. 3953/6-8-2019 σύμβαση 19SYMV005400363 2019-08-06  ποσού 100.316,00 € με ΦΠΑ και ανάδοχο την ELTRAK AE

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΙΣΟΤΡΟΧΟΥ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο