ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμού 200.000,00 €

Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αρ. πρ. 88341/16.12.20

Η ανάθεση έγινε με την υπ. αρ. 4672-22/9/2021 σύμβαση 21SYMV009245855 2021- 09-22

με τον ανάδοχο ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Ποσού 199.640,00€ με ΦΠΑ και αναμένεται η παράδοση του.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο