ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ (1) 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ (1) 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ (1) 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Προϋπολογισμού  28.606,80€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 120.000,00 € αρ.πρ. 42415/13-8-2018

Η προμήθεια εκτελέστηκε με την υπ.αρ. 4330/18-8-2020 σύμβαση 20SYMV007193487 2020-08-18

ποσού 28.180,87 € με ΦΠΑ

και ανάδοχο την ΞΕΝΟΦΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ (1) 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο