Προσκλήσεις Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία, Θράκη” 2021 – 2027

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Προσκλήσεις Προγράμματος

Στα πλαίσια της ενημερωτικής στρατηγικής της ΕΥΔ- Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης σχετικά με τις νέες προσκλήσεις του Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία, Θράκη” 2021 – 2027 θα πραγματοποιηθούν και στην απομακρυσμένη, ορεινή και νησιωτική Σαμοθράκη δράσεις επικοινωνίας του Προγράμματος. Ειδικότερα η ενημέρωση θα γίνει σε χρόνο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες (τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου).
Οι προσκλήσεις αφορούν σε:
1. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις με επιδότηση 80% μέχρι 100%.
2. Ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους με επιδότηση 80% μέχρι 100% και
3. Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
Στις προηγούμενες αναρτήσεις βρίσκονται οι ειδικότερες πληροφορίες για κάθε πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης (2551098097) για τις διευκρινίσεις/ ερωτήσεις με βάση τα επενδυτικά σχέδια που προγραμματίζουν σε σχέση με τις παραπάνω προσκλήσεις. Οι ερωτήσεις των ενδιαφερόμενων θα απαντηθούν από τους εκπροσώπους της ΕΥΔ κατά την παρουσίαση των προγραμμάτων στο νησί.

6711/ΑΜΘ39- Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση ESO4.1.α: Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3
https://www.eydamth.gr/…/Prosklisi_6711_AMTH39_V1_0.pdf
Ημερομηνία Έναρξης: Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία Λήξης: Τετάρτη, 08 Μαϊος 2024

6712/ΑΜΘ40 Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση ESO4.1.δ: Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS 3.
https://www.eydamth.gr/…/Prosklisi_6712_AMTH40_V1_0.pdf
Ημερομηνία Έναρξης: Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024
Ημερομηνία Λήξης: Τρίτη, 14 Μαϊος 2024

6713/ΑΜΘ41 Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση RSO2.1.β: Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
https://www.eydamth.gr/…/Prosklisi_6713_AMTH41_V1_0.pdf
Ημερομηνία Έναρξης: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024
Ημερομηνία Λήξης: Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Προσκλήσεις Προγράμματος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο