Προσκλήση Οικονομικής Επιτροπής 12 -19/7/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Προσκλήση Οικονομικής Επιτροπής 12 -19/7/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 12-7-2017

Αρ.Πρωτ.4161
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί κατακύρωσης μέρους του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ποτών για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σαμοθράκης και προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους του Δήμου (Ν.53361/2-10-2006) .»
2. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.

3. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εισιτηρίων container μεταφοράς απορριμμάτων.

4. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων container μεταφοράς απορριμμάτων.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο