ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5/7/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5/7/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 1-7-2019

 Αρ.Πρωτ: 3256

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Σαράντος Γεώργιος
  5. Λαζανδρέας Κων/νος
    6.Χατζηγιαννακούδη  Βασιλική

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ( λόγω του επείγοντος των αποφάσεων,) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 5η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘEMA 1ο.Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών  και κατακύρωση ανοικτού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια  καυσίμων ».

ΘEMA 2ο.Περί απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης έκδοσης εγγυητικής επιστολής .

ΘEMA: 3ο «Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου  Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ναύλωσης πλοίου για μεταφορά απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής  του Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ 4o: Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο