ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 19-9-2019

 

Αρ.Πρωτ: 4719

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Γρηγόραινας Ιωάννης
  2. Καραμήτσου Κατερίνα
  3. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

4.Βίτσας Αθανάσιος

  1. Τερζή Αναστασία
  2. Σαράντος Γεώργιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω επείγουσας ανάγκης για εκλογή Αντιπροέδρου για λειτουργία του οργάνου αλλά και για ορισμό δικηγόρων εγκαίρως για να μην προκληθεί ζημία σε βάρος του Δήμου ) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 20η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.Περί εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.
  2. Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.
  3. Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου για υποθέσεις του Δήμου εκτός έδρας.

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο