ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

Σαμοθράκη, 26-8-2019

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.:4233

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 22η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  28-8-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα  20:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο Περί έγκρισης  σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. και των  Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης’’’ Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του δήμου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘΕΜΑ: 2ο   Περί έγκρισης δικαστικής προσφυγής εναντίων της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ για την διακοπή των δρομολογίων της την καλοκαιρινή περίοδο 2019. Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα μετά την διακοπή των δρομολογίων εν μέσω καλοκαιριού (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘΕΜΑ: 3ο   Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης λόγω προβλήματος στο λογισμικό του προγράμματος ύδρευσης. Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του δήμου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘΕΜΑ: 4ο  Περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης ‘’Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο παλιό σχολείο Αλωνίων’’ και ένταξης της στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στο ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.

 Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του δήμου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

Θεμα 5ο Περί έγκρισης εντολής μετακίνησης Δημάρχου Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για συναντήσεις με Υπουργούς λόγω ακτοπλοϊκών προβλημάτων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014.

 

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σαράντος Γεώργιος

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο