ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019

Σαμοθράκη  17/9/2019
Αρίθμ. Πρωτ.: 4677

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  16/9/2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 4677

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 24η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  20-9-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα  19.30 μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ: 1ο  «Περί ακύρωσης της αρίθμ. 67/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης ¨ Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού γηπέδου 9.000,08 τ.μ. στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου ¨Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Σαμοθράκης¨ μέσω σύμβασης σύμπραξης του Ν. 3389/2005¨»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών»

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί έγκρισης και καθορισμού σημείου υδροδότησης της Κοινοπραξίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.- ΔΑΣΚΑΛΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΚΛΙΒΙΑΔΗ για την κατασκευή του έργου ¨«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ.»

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση κανονισμού τιμολόγησης έτους 2020 της ΔΙΑΜΑΑΘ Α.Ε.»

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Αντικατάσταση αιρετού μέλους επιτροπής κατάρτισης πινάκων και αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ και συμβάσεων μίσθωσης έργου για έτος 2019»

 

ΘEMA: 7ο «Ορισμός Διαχειριστή Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου στα όργανα παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας »

 

ΘEMA: 9ο «Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου σε εταιρείες, δίκτυα, ενώσεις, συνδέσμους, συμπράξεις»

 

ΘΕΜΑ: 10ο  «Συγκρότηση επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

ΘΕΜΑ: 11ο «Έγκριση εγγραφής νηπίων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 12ο «Έγκρισης εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας και Λακκώματος»

 

ΘΕΜΑ: 13ο «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην υλοποίηση δράσης παράκτιου καθαρισμού από την περιβαλλοντική οργάνωση ISEA

 

ΘΕΜΑ: 14ο  «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία στα πλαίσια του συμφώνου φιλίας με το 1ο δημοτικό διαμέρισμα Ρώμης»

 

ΘΕΜΑ: 15ο «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συγκρότηση Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας»

 

ΘΕΜΑ: 16ο «Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου- Λυκείου Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 17ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών»

 

ΘΕΜΑ: 18ο  «Έγκριση παραχώρησης αίθουσας στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ για υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης αγροτών στη Σαμοθράκη»

 

Ο Πρόεδρος

 

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. ΓλήνιαςΣτυλιανός
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης
 10. Παπάς Παναγιώτης
 11. Πρόξενος Χρήστος
 12. Σαράντου Γεώργιος
 13. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 14. Τερζή Αναστασία
 15. Φωτεινού Σαράντος
 16. Χανός Γεώργιος

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο