Προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς και τη δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018”

featured

Ανακοινώθηκαν από την ΕΕΤΑΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισάγοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους στην εφαρμογή: www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2017/results_2017/goneis_pro_select.php

Eνστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις/τους αιτούσες/αιτούντες εγγράφως, στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] με σκαναρισμένα έγγραφα σε μορφή PDF (καμία άλλη μορφή αρχείου δεν γίνεται αποδεκτή και δεν εξετάζεται) έως τις 30 Ιουνίου σύμφωνα με το υπόδειγμα: “Έντυπο Υποβολής Ένστασης Αιτούντος / Αιτούσας

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 30/6/2017 και ώρα 14:00. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Μετά από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, θα καταρτιστούν οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και τα τελικά αποτελέσματα. Οι αιτούντες θα μπορούν να δουν τα οριστικά αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.grpaidikoi.eetaa.gr στις 4/7/2017.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter