Πρόγραμμα Ελλάδας Αυστραλίας για νέους 18-30 ετών

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόγραμμα Ελλάδας Αυστραλίας για νέους 18-30 ετών
 

                                   

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

   

 

 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

             ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ

               ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  Μαρούσι, 2/7/2020

Αρ. Πρωτ.: 84933  /Κ3

 

 

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη      : 15180 – Μαρούσι

Πληροφορίες   : Β. Mπερνίκου

Τηλέφωνο        : 210 3442898

Email               : [email protected]

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

EΛΛΑΔΑΣΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

«WORK AND HOLIDAY VISA»

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης  καλεί τους νέους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα κινητικότητας Ελλάδας-Αυστραλίας (Work and Holiday Visa) και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 31ο , να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της επιστολής-βεβαίωσης από την 1η Ιουλίου 2020.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα καθορίζονται στο αρθ. 1 του νόμου 4353/2015 (ΦΕΚ 173 Α’). Τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επεξεργασίας τους και οι προϋποθέσεις χορήγησης ή μη της επιστολής-βεβαίωσης, με την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση συναινεί για την παραμονή των ελλήνων νέων στην Αυστραλία, καθορίζονται στην αριθ.212712/05.12.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’4488).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης [email protected].

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα: https://www.mfa.gr/australia/en/greece/greece-and-australia/work-and-holiday-visa.html και για την έκδοση της επιστολής-βεβαίωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων: [email protected].

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑTΕΑΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ        

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

        

                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο