Πρόσκληση για προμήθεια τροφίμων και ποτών για τις τουριστικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σαμοθράκης με διαδικασία διαπραγμάτευσης

featured

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2913
Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη
Ταχ. Κώδικας: 68002
Τηλ.: 2551350822 Σαμοθράκης
Fax : 2551041204

Σαμοθράκη 18/06/2015

Προς: Προμηθευτές τροφίμων και ποτών

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Επειδή ο πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και ποτών για τις τουριστικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σαμοθράκης  κηρύχτηκε άγονος καλείστε εφόσον ενδιαφέρεστε να προσκομίσετε την οικονομική προσφορά σας για τα είδη που αναφέρονται στην αριθμ. 11/2015 διακήρυξη για την διενέργεια της παραπάνω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης  την Δευτέρα 22/06/2015 στα γραφεία του Δήμου μας στις 10:00 (ώρα συνεδρίασης επιτροπής γνωμοδότησης αξιολόγησης)

 

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter