Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Σαμοθράκης και των μελών της οικονομικής επιτροπής .

featured

Σαμοθράκη 2/9/2019

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ. 4348

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών  του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Σαμοθράκης και των μελών της οικονομικής επιτροπής .

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Πνευματικό Κέντρο «Νικόλαος Φαρδύς» στην Χώρα Σαμοθράκης (Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 8/9/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής,  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως  τα άρθρα αυτά  αντικαταστάθηκαν  με  τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

             Φωτεινού Φώτιος

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Βίτσας Αθανάσιος
 2. Χανός Γεώργιος
 3. Φωτεινού Σαράντος
 4. Τερζή Αναστασία
 5. Γρηγόραινας Ιωάννης
 6. Γλήνιας Στυλιανός
 7. Καραμήτσου Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Πρόξενος Χρήστος
 9. Παπάς Παναγιώτης
 10. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 11. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 12. Σαράντου Γεώργιος
 13. Αντωνίου Ιωάννης
 14. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη
 15. Κυλίμος Νικόλαος
 16. Παλκανίκος Ιωάννης

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter