Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου ¨Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Σαμοθράκης¨

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου ¨Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Σαμοθράκης¨

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου ¨Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Σαμοθράκης¨, λόγω των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από θεομηνία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Σαμοθράκης προτίθεται να προβεί στην απ ευθείας ανάθεση, λόγω του κατ επείγοντος την αποκατάσταση ζημίων που προκλήθηκαν από τις φοβέρες βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί της Σαμοθράκης το μήνα Σεπτέμβριο 2014 με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά το τεχνικό στη θέση ΚΑΡΔΕΛΗ του επαρχιακού δρόμου από Θέρμα προς Κήπους. Η παράκαμψη αυτή θεωρείται αναγκαίά προκειμένου να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και η σύνδεση του Ανατολικού τμήματος του Νησιού με την Καμμαριώτισσα.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

1)  Κατασκευή παράκαμψης με δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 για την σύνδεση του ασφαλτοστρωμένου επαρχιακού δρόμου.

2) Στην κοίτη του ρέματος προβλέπεται να γίνει η κατασκευή ρείθρου από σκυρόδεμα (Ιρλανδική διάβαση) οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C αφού πρώτα να γίνει η κατάλληλη εξυγίανση της έδρασης του.

3) Για την ασφαλή έδραση του τσιμεντοστρωμένου ρείθρου θα τοποθετηθούν συρματοκυβώτια διαστάσεων 1.00χ1.00χ1.00μ τα οποία θα πληρωθούν με λίθους κατάλληλων διαστάσεων.

4) Κατά την εξέλιξη των εργασιών θα γίνει απομάκρυνση υδάτων με την βοήθεια λειτουργίας εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του επιβλέποντα.

Η δαπάνη του έργου θα φτάσει στο ποσό των 24.600,00 € εκ των οποίων 3.393,10€ είναι για ΦΠΑ 16%.

Ο Δήμαρχος

Βίτσας Αθανάσιος

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο