Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση στις 14/1/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για  έκτακτη συνεδρίαση στις 14/1/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 13/1/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 815

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση λόγω αδυναμίας διάθεσης πιστώσεων για πραγματοποίηση υποχρεωτικών δαπανών που σχετίζονται με την λειτουργία του Δήμου, λόγω μη κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής στην 1η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ , όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 14-1-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. με τα παρακάτω έκτακτα και επείγοντα θέματα που προέκυψαν από την αδυναμία διάθεσης πιστώσεων για πραγματοποίηση υποχρεωτικών δαπανών που σχετίζονται με την λειτουργία του Δήμου λόγω μη κατάρτισης και έγκρισης προϋπολογισμού 2016 .
1) Περί έγκρισης Διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/09).

Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Στεργίου Εμμανουήλ
4. Κουτράκη Μαρία
5. Κορδώνια Ευγενία
6. Φωτεινού Φώτιος

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο