Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση στις 8-9-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για  έκτακτη συνεδρίαση στις 8-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 7-9-2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 4580

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση λόγω εξάντλησης του ποσού του εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων και απόλυτης ανάγκης έγκρισης νέου προκειμένου να μην υπάρξει παρακώλυση στην μεταφορά απορριμμάτων στην Κομοτηνή.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής στην 20η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ , όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 8-9-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. με τα παρακάτω έκτακτα και επείγοντα θέματα για τον λόγο που αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω.
1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (προπληρωμή εισιτηρίων κοντέινερ).

2.Περί Έγκρισης «Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου konteiner μεταφοράς απορριμμάτων ».
3.Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο