Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση 18-10-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση 18-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 17-10-2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 5209

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση λόγω επείγουσας ανάγκης μίσθωσης χώρου στέγασης Παιδικού Σταθμού.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στην 24η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ , όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 18-10-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 π.μ. με τα παρακάτω έκτακτα και επείγοντα θέματα που προέκυψαν από την αδυναμία διάθεσης πιστώσεων για πραγματοποίηση υποχρεωτικών δαπανών που σχετίζονται με την λειτουργία του Δήμου λόγω μη κατάρτισης και έγκρισης προϋπολογισμού 2016 .
1) Περί έγκρισης μίσθωσης κτηρίου για την στέγαση του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σαμοθράκης.

Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Στεργίου Εμμανουήλ
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Σκαρλατίδης Ιωάννης
6. Μισέντου Φράγκου Άννα

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο