Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 9-3-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 9-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 2/3/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 824

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 9-3-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
1. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εποχιακών αναγκών έτους 2016
2. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες έναντι αντιτίμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών έτους 2016
3. Έγκριση προγραμματισμού σύμβασης σύμβασης μίσθωσης έργου σε υπηρεσία έναντι αντιτίμου για την κάλυψη αναγκών έτους 2016
4. Έγκριση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων ΙΔΟΧ για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ¨Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής Ζωής¨ περιόδου 2016-2017 σε περίπτωση ανανέωσης της χρηματοδότησης
5. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Σαμοθράκης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνία (ΣΑΕ 055)
6. Έγκριση ανανέωσης δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στο κτηματολόγιο για τις ανάγκες κτηματογράφησης νήσου Σαμοθράκης
7. Έγκριση υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία νέας προγραμματικής περιόδου
8. Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για καθιέρωση ζωνών βόσκησης νήσου Σαμοθράκης
9. Έγκριση συνεργασίας με την Φωτοκύκλωση Α.Ε. για την εφαρμογή συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών φωτιστικών, λαμπτήρων μικροσυσκευών κ.λ.π.
10. Έγκριση χορήγησης άδειας μουσικής καταστήματος (καφέ – internet) στον Σαρίκα Θεόδωρο του Δημητρίου με έδρα την Καμαριώτισσα Σαμοθράκης και έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής .
11. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
13. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (μαζικής εστίασης, πρόχειρου γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας) στον Τσιριγώτη Γεώργιο στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
14. Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Σαμοθράκης για το έτος 2016
15. Έγκριση αγοράς ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού κλειστού τύπου από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης
16.Περί εισήγησης επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της ΚΟΙΝΣΕΠ ΖΑΘΕΗ για την υλοποίησης του έργου ¨Αναβάθμιση και παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης, αναψυχής και πολιτισμού με στόχο την προβολή του νησιού και την προώθηση τοπικών προϊόντων και καθορισμός δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα που θα επανατοποθετηθεί το 60% των κερδών στα πλαίσια της προγραμματικής ”
17. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης και του Δήμου Σαμοθράκης για την υλοποίηση του έργου (αφορά την αποκατάσταση τμήματος οδικού δικτύου)
18.Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση αδειών έγκρισης επέμβασης σε δασικές περιοχές (διάνοιξη υδρογεωλογικής γεώτρησης στην Καμαριώτισσα και διάνοιξη υδρογεωλογικής γεώτρησης στα Αλώνια)
19.Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο