Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 6/4/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 6/4/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 30/3/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 1190

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 6η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 6-4-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
1. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης (300.000,00 € ) του Δήμου Σαμοθράκης για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης που προκλήθηκαν από θεομηνίες και τον σεισμό κατά τα έτη 2014-2015
2. Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2016
3. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
4. Έγκριση εγχειριδίων διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σαμοθράκης στην διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων περιόδου 2014-2020.
5. Έγκριση απολογισμού οικ. 2015 σχολικών επιτροπών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Γυμνασίου- Λυκείου.
6. Περί παραχώρησης ακινήτου ιδιοκτησίας Μαστρογιώργη Ιωάννη στη θέση Παπαδιά χωρίς αντάλλαγμα για ανόρυξη υδραυλικής γεώτρησης
7. Περί αιτήσεως του Κωνστανίδη Κωσταντίνου για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο οικόπεδό του στην περιοχή Ισιώματα Σαμοθράκης
8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
9. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (μαζικής εστίασης, πρόχειρου γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας- κυλικείο εντός δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας) στην Σαράντου Μαρία
10. Έγκριση ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δήμου Σαμοθράκης.
11. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας με την συμμετοχή δύο (2) νέων μελών στην επιτροπή Τοπικής Οικονομίας (Χατέλος Αθανάσιος, Καπέλας Νικόλαος)
12. Περί αιτήσεως του Γιαννέλου Ιωάννη για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο κτήμα του στις Μακρυλιές για τοποθέτηση τροχόσπιτο
13. Περί αιτήσεως του Τερζόπουλου Πασχάλη για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης το κτήμα του Σαράντου Χρυσόστομου που βρίσκεται στη θέση Παχιά Άμμος για τοποθέτηση τροχόσπιτου.
14. Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την μη αναδρομική βεβαίωση τελών καθαριότητας και φωτισμού και τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)
15. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
16.Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου για το έτος 2016

Ο Πρόεδρος
Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Ατζανός Παναγιώτης
2. Γαλατούμος Νικόλαος
3. Γλήνιας Μιχαήλ
4. Βάβουρα Ευαγγελία
5. Βογιατζής Ιωάννης
6. Κορδώνια Ευγενία
7. Κουτράκη Μαρία
8. Λάζαρης Αλέξανδρος
9. Λαζανδρέας Κων/νος
10. Πρόξενος Χρήστος
11. Στεργίου Εμμανουήλ
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13. Ταμπάκης Νικόλαος
14. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15. Φράγκου Μισέντου Άννα
16. Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο