Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 25-4-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 25-4-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 21/4/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 1612

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 7η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 25-4-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
1. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
2. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο διαχειριστικής χρήσης του Δήμου για το οικ. έτος 2015 και έκθεσης εκτίμησης προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου με σκοπό την αναχρηματοδότηση των συναφθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
3. Περί έγκρισης εγγραφής και διαγραφής νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σαμοθράκης.
4. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων τοπικών και εθνικών εορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2016
5. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου που θα παραστούν στην συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Δήμου Ρώμης με σκοπό τον καθορισμό πλαισίου συμφώνου φιλίας μεταξύ των δύο Δήμων και έγκριση μετακίνησής τους στο εξωτερικό.
6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
7. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (καφενείο) στον οικισμό Αλώνια στην Καραπαναγιώτου Μαρία
8. Περί αιτήματος του Δήμου προς την Ελληνική Αστυνομία για συνδρομή στον έλεγχο της παράνομης κατασκήνωσης.
9. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Ατζανός Παναγιώτης
2. Γαλατούμος Νικόλαος
3. Γλήνιας Μιχαήλ
4. Βάβουρα Ευαγγελία
5. Βογιατζής Ιωάννης
6. Κορδώνια Ευγενία
7. Κουτράκη Μαρία
8. Λάζαρης Αλέξανδρος
9. Λαζανδρέας Κων/νος
10. Πρόξενος Χρήστος
11. Στεργίου Εμμανουήλ
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13. Ταμπάκης Νικόλαος
14. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15. Φράγκου Μισέντου Άννα
16. Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο