Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 16/5/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 16/5/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 12/5/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 1945

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 8η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 16-5-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
1. Περί ανάθεσης μέρους της προμήθειας ειδών σίτισης του Δήμου Σαμοθράκης για τον Παιδικό Σταθμό και τις τουριστικές εγκαταστάσεις του Δήμου με διαπραγμάτευση
2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
3. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας), επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (πιτσαρία, αναψυκτήριο, παντοπωλείο) στην περιοχή Πλατιά Σαμοθράκης στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό ΖΑΘΕΗ
4. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (Καφέ- Ψητοπωλείο- Εστιατόριο) στον Καπέλα Ιωάννη στην περιοχή Παχιάς Άμμου
5. Έγκριση χορήγησης ανανέωσης άδειας μουσικής καταστήματος στον Στεργίου Γεώργιο στην Χώρα Σαμοθράκης
6. Έγκριση αποδοχής δωρεάς της μελέτης ¨Μονοπάτια πολιτισμού στο νησί της Σαμοθράκης¨ από την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
7. Ορισμός μελών επιτροπής προσλήψεων έτους 2016 (κατάρτισης πινάκων κατάταξης και αξιολόγησης υποψηφίων)
8. Έγκριση εγγραφής παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας και Λακκώματος
9. Έγκριση εγγραφής παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Σαμοθράκης
10. Έγκριση εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας ελαιοκομικής περιόδου 2016
11. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο