Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 23/5/2016

featured

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 12/5/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 1945
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 23-5-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
1.Περί αδυναμίας του Δήμου να εκτελέσει με ιδία μέσα τον καθορισμό και αποκομιδή φερτών υλικών που προκλήθηκαν από θεομηνία στους οικισμούς Χώρας και Αλωνίων
2. Περί λειτουργίας κάμπινγκ και υδροθεραπευτηρίου
3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
4. Αιτήσεις πολιτών
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter