Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 20/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 20/12/2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 28η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  20-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  18.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί αντικατάστασης μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαμοθράκης
 2. Περί αιτήσεως της Σφενδύλα Ευδοκίας για μετατροπή του ωραρίου της σε πλήρες ωράριο
 3. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
 5. Περί αιτήσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος/κυλικείο στη Σαράντου Μαρίνα στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης (Δημοτικό Σχολείο)
 6. Περί γνωμοδότησης για τοποθέτηση ποιμνιοστασίου σε δασική περιοχή    στους Κάτω Καριώτες
 7. Περί αιτήσεων του Κολέτσα Γεώργιου για περισυλλογή αδέσποτων ζώων
 8. Περί αιτήσεως του Κουντούρη Αριστείδη για χορήγηση άδειας υδροδότητης στο οικόπεδό του στον οικισμό Άνω Καριώτες
 9. Περί αιτήσεως του Φωτεινού Χρήστου για χορήγηση άδειας υδροδότησης στο οικόπεδό του στην περιοχή Σταυρί Χώρας
 10. Περί καθορισμού του έργου αποκατάστασης δημοτικού οδικού δικτύου από θεομηνίες με σκοπό την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την υλοποίησή του από χρηματοδότηση ΥΠ ΕΣ (23784/12-06-2014 απόφαση)
 11. Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2017
 12. Περί τρόπου λειτουργίας του κάμπινγκ Βαράδες
 13. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για συγκρότηση επιτροπής του Π.Δ. 23/2000 (χαρακτηρισμός χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων) και το Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθμ. 20 (ταχύπλοα σκάφη και λοιπά μέσα αναψυχής)

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο