Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 24/06/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 24/06/2017

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 11η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  24/06/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα  19.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί έγκρισης απολογισμού πεπραγμένων Δημάρχου έτους 2016

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο