Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 24/06/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 24/06/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 20-6-2017

Αρίθμ. Πρωτ.: 3610

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 12η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 24 ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου Ποδηλατικές διαδρομές υπαίθρου.

 2. Περί έγκρισης τοποθέτησης πινακίδων διάβασης παιδιών στο Δημοτικό σχολείο Καμαριώτισσας.

 3. Περί έγκρισης διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης στην Πλατεία Σταθμός Χώρα Σαμοθράκης και άλλες προτάσεις.

 4. Περί έγκρισης εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό τιμών Κάμπινγκ Βαράδων.

 5. Περί έγκρισης εγγραφής παιδιών στα Κάντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας και Λακώματος.

 6. Περί έγκρισης τροποποίησης εγχειριδίων διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σαμοθράκης στην διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων περιόδου 2014-2020.

 7. Περί σύστασης τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας οχημάτων Μηχανημάτων Έργων και μη αναλώσιμου Υλικού και εξοπλισμού .

 8. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017.

 9. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων και ποτών.

 10. Περί έγκρισης επέκτασης δικτύου φωτισμού ύστερα από αίτηση πολιτών (Βούζη Ε. , Γλήνια π.,Μπακαι Ε.,

 11. «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (άρθρο 221 Ν.4422/2016) διαφόρων προμηθειών»

 12. Περί έγκρισης τροποποίησης δρομολογίων ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ.

 13. Περί έγκρισης διάθεσης καταλυμάτων για τους διασώστες του ΕΚΑΒ(δύο ξύλινα σπιτάκια).

 14. Περί έγκρισης παραχώρησης χώρου στο Κάμπινγκ για εκπαιδευτικές συναντήσεις(εργαστήρι ψυχοκοινωνικών μελετών).

 15. «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (άρθρο 221 Ν.4422/2016) διαφόρων προμηθειών».

 16. Περί έγκρισης παραχώρησης χώρου στο Κάμπινγκ για εκπαιδευτικές συναντήσεις (ΒΙΟΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ).

 17. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας μουσικής.(Μπατζικώστας Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

 18. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας μουσικής.(ΠΑΛΑΜΑΡΟΥΔΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ).

 19. Περί έγκρισης δήλωσης στήριξης του Δήμου Σαμοθράκης για την δημιουργία περιπτέρου λιανικής πώλησης προϊόντων του Συνεταιρισμού και προϊόντων ντόπιων παραγωγών.

 20. Αιτήματα πολιτών.

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο