Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 23/7/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 23/7/2017

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 14η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 23 Iουλίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:
1. «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (άρθρο 221 Ν.4422/2016) διαφόρων προμηθειών»

2. Αιτήματα πολιτών.
3. Περί 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.
4. Περί αποδοχής δωρεάς Καμπούρογλου Παναγιώτη στις Δάφνες.
5. Περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου ΄ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”΄
6.Περί έγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΑΦΟΙ ΖΑΚΑΤΑ.
7. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων.
8. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής (Κτενίδης Μπατζικώστας ).
9. Περί υποβολλής αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού προς κάλυψη κενής οργανικής θέσης ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων.
10. Περί έγκρισης απασχόλησης προσωπικού που παρείχε τις υπηρεσίες του σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ΔΕ έως 7-6-2017 μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων σε υφιστάμενη κενή οργανική θέση.
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο