Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/9/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 27/9/2017
Αρίθμ. Πρωτ.: 7Β

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 17η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 27-9-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 λόγω ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης της έκτακτης και επείγουσας κατάστασης που προκλήθηκε από την πρωτοφανή θεομηνία την νύχτα της 25ης προς 26η Σεπτεμβρίου 2017 με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της συνεδρίασης.
2. Περί έγκρισης συνεδριάσεων όλων των δημοτικών οργάνων στην αίθουσα του Α΄ ορόφου του Πνευματικού Κέντρου λόγω καταστροφής του δημαρχείου από θεομηνία.
3. Περί έγκρισής τήρησης Β΄ πρωτοκόλλου και βιβλίων παντός είδους αποφάσεων λόγω καταστροφής από θεομηνία
4. Περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής καταγραφής ζημιών από θεομηνία
5. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο