Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τακτική συνεδρίαση 17/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τακτική συνεδρίαση 17/12/2017

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τακτική συνεδρίαση».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 23η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 17-12-2017 ημέρα Κυριακή  και ώρα 14:00 με το παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ:1ο «Περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού οικ. έτους 2018 για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού»

 

ΘΕΜΑ:2ο «Περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης»

 

ΘΕΜΑ: 3ο«Περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών έναντι αντιτίμου»

 

ΘΕΜΑ:4ο «Περί προγραμματισμού συμβάσεων μίσθωσης έργου για  την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών έναντι αντιτίμου»

 

ΘΕΜΑ:5ο «Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτ騻

 

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας»

 

ΘΕΜΑ:7ο  «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 3ου τριμήνου έτους 2017 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης αποδοχής δωρεάς ΜΟΔ Α.Ε.»

 

ΘΕΜΑ : 9ο Περί έγκρισης 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

 

ΘΕΜΑ : 10ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών .

 

ΘΕΜΑ : 11ο Περί έγκρισης μετακίνησης του Δημάρχου εκτός έδρας.

 

 ΘΕΜΑ : 12ο Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

 

 ΘΕΜΑ : 13ο Περί έγκρισης παράτασης Προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία Γραφείου ανταποκριτή του ΟΑΕΔ.

 

 ΘΕΜΑ : 14ο «Περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης MCALLEN &WARDEN CONSULTANTS MON για την παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης στην εκπόνηση φακέλου με στόχο την χρηματοδότηση δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων».

 ΘΕΜΑ 15Ο Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Χώρα φωτισμός πλατείας ΚΕ.

 

ΘΕΜΑ:16ο Περί έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου.

 

ΘΕΜΑ:17Περί συγκρότησης Επιτροπής του ΠΔ 23/2000 χαρακτηρισμού χώρου αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστου.

 

ΘΕΜΑ18ο Περί παραλαβής μελέτης της οριστική- στατικής  μελέτης τοιχείου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Χώρας που έχει πληγεί από τη θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ19ο Περί παραλαβής της μελέτης της οριστική- στατικής  μελέτης τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας που έχει πληγεί από τη θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017.

ΘΕΜΑ: 20ο Περί παραλαβής της μελέτης ¨Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού κλειστού αγωγού του ρέματος Καμάρας στην Χώρα Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ:21Ο Περί έγκρισης της παράτασης σύμβασης Ραπτοπούλου Βασιλικής για την ολοκλήρωση της μελέτης τοπογραφικής μελέτης ¨Ταχυμετρική & υψομετρική αποτύπωση περιοχών με σκοπό την τεκμηρίωση των καταστροφών λόγω θεομηνίας Δ. Σαμοθράκης¨1. Οικισμός Χώρας Δήμου Σαμοθράκης, 2. Οικισμός Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης, 3. Οικισμός Λακκώματος Δήμου Σαμοθράκης, 4. Οικισμός Θέρμων Δήμου Σαμοθράκης, 5. Άγιος Δημήτριος Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης¨.

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο