Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τακτική συνεδρίαση 12/1/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τακτική συνεδρίαση 12/1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 08-01-2018
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 50
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
_____________
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τακτική συνεδρίαση».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 1η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 12-01-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με το παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ:1ο «Περί ακινησίας Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ και την αντικατάστασή του».

ΘΕΜΑ :2ο «Περί παραλαβής της μελέτης ΄΄Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού κλειστού αγωγού του ρέματος Καμάρας στην Χώρα Σαμοθράκης΄΄»

ΘΕΜΑ:3ο «Περί χορήγησης δωρεάς για χρήση ενός(1) Η/Υ για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαμοθράκης» .

ΘΕΜΑ:4Ο « Περί εξουσιοδότηση δικηγόρου».

ΘΕΜΑ:5O « Περί έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων.
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Παπάς

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο