Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση στις 2/2/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση στις 2/2/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 2-2-2018
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 414
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
_____________

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 3η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή(λόγω έγκρισης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018 ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 2-2-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ:1ο Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ:2ο Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ:3ο«Περί έγκρισης κατανομής εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων στις 31/12/2017»

ΘΕΜΑ:4ο Περί έγκρισης λήξης της προγραμματικής σύμβασης με ΔΙΑΜΑΘ.

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο