Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τακτική συνεδρίαση 13-2-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τακτική συνεδρίαση 13-2-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 13-2-2018
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αρ. Πρωτ.:675
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
_____________

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τακτική συνεδρίαση”.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 4η δημόσια τακτική συνεδρίασή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 17-2-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30 με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ:1ο Περί αιτήματος πολιτών για την κατασκευή νέου Κέντρου Υγείας.

ΘΕΜΑ:2ο Περί ορισμού μελών για την συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

ΘΕΜΑ:3ο”Περί έγκρισης αιτήματος της ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ για να πραγματοποιηθεί στο νησί η πανελλήνια συγκέντρωση μοτοσικλετιστών 2018″.

ΘΕΜΑ:4ο Περί έγκρισης διακοπής της προγραμματικής σύμβασης με ΔΙΑΜΑΘ.

ΘΕΜΑ :5Ο Έγκριση ή μη της ένστασης της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ, κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ”, καθώς και έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου.

ΘΕΜΑ:6Ο Περί έγκρισης Κοινόχρηστων Χώρων στους Κ. Καρυώτες Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ:7ο” Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.

ΘΕΜΑ:8ο” Περί ορισμού μελών μετά από κλήρωση για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμών και ενστάσεων 2018.

ΘΕΜΑ:9ο”Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 4ου τριμήνου έτους 2017 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ Δήμου Σαμοθράκης”
ΘΕΜΑ 10ο Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο