Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4-3-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4-3-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 2-3-2018
Αρίθμ. Πρωτ.: 1050

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ”
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 5η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 4-3-2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 λόγω ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης της ακινησίας του Ε/Γ Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ, με τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται για το νησί, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της συνεδρίασης.
2. Περί ακινησίας του Ε/Γ Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ, και το πρόβλημα της αντικατάστασής του.
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)
Προσκαλούνται να παραστούν :
1. Υπουργός Ναυτιλίας Κος Παναγιώτης Κουρουμπλής.
2. Υφυπουργός Ναυτιλίας Κος Νεκτάριος Σαντορινιός.
3. Βουλευτές Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
4. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου Κος Δημήτρης Πέτροβιτς.
5. Πρόεδρος του Δ.Σ. SAOS FERRIES Κος Φώτης Μανούσης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο