Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης 24/8/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης 24/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                            Σαμοθράκη 20-8-2018

Αρίθμ. Πρωτ.: 4485

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 15η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 15η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  24-8-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  19:30μ.μ  με τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την υλοποίηση του έργου Κατασκευή γέφυρας Μπελ ευ στα Θέρμα Σαμοθράκης .
 2. Περί εξέτασης αίτησης διάλυσης σύμβασης της μελέτης; ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.
 3. Περί έγκρισης φωτισμού βράχου στην είσοδο του οικισμού Χώρας (περιοχή Κάστρου).
 4. Περί αποδοχής ένταξης της πράξης Τοπικό Χωρικό σχέδιο Δήμου Σαμοθράκης με κωδικό ΟΠΣ 5027246 στο Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 2020.
 5. Περί έγκρισης κοινόχρηστου χώρου στους Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης.
 6. Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.
 7. Περί έγκρισης παράτασης του έργου Συντήρηση αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας.
 8. Περί εγγραφής νηπίων στην δύναμη του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
 9. Περί έγκρισης διαγραφής λογαριασμών νερού κατόπιν εισήγησης της Οικον. Επιτροπής.
 10. Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 11. Περί συγκρότησης επιτροπών προμηθειών του Δ. Σαμοθράκης.
 12. Περί ένταξης πράξης του Δήμου Σαμοθράκης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή /ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο