Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/10/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 19η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 26-10-2018

Αρίθμ. Πρωτ.: 5792

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 19η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 19η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  29-10-2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15:00μ.μ  με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  και της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Για την υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης υποδομών και δικτύων και δημιουργίας νέων στην Νήσο Σαμοθράκη λόγω πλημμυρών στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017»

 

ΘΕΜΑ: 2ο Έγκριση παράτασης περαίωσης έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.»

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης εγγραφής νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί γνωμοδότησης για μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020. »

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών».

 

ΘΕΜΑ:6ο«Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για απαλλαγή σε απόρους και σε τέκνα οικογενειών με χαμηλό εισόδημα της καταβολής τροφείων Παιδικού Σταθμού και τέλους στους χρήστες  των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 7ο«Περί εξασφάλισης της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης αποχέτευσης και εισήγηση για επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης»

 

ΘΕΜΑ: 8ο ¨Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για  επανακαθορισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού για εξασφάλιση ανταποδοτικότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Φωτισμού».

 

ΘΕΜΑ:9ο Περί έγκρισης εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ.

 

ΘΕΜΑ:10ο Περί έγκρισης 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΘΕΜΑ:11ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής διαφόρων προμηθειών.

ΘΕΜΑ:12ο Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου Αντιδημάρχων.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο