Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση στις 24-10 (2)

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για  έκτακτη συνεδρίαση στις 24-10 (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 20/10/2015
Αρίθμ. Πρωτ.: 5372

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 20η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 24-10-2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 20.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της:
1. Περί αντικατάστασης του Φωτεινού Φωτεινού από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής λόγω μη συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Έγκριση παραχώρησης χρήσης της μισθωμένης δημοτικής έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων δημοτικής έκτασης στην περιοχή Άγγιστρος Σαμοθράκης έως 31/8/2016 από τον Λεκατσά Πέτρο στον Χατέλο Παναγιώτη.
3. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
5. Έγκριση τροποποίησης κανονισμού ύδρευσης
6. Περί αιτήσεως του Κατσίκια Πέτρου για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στην θέση Πηγάδα – Αλώνια Σαμοθράκης
7. Περί αιτήσεως του Παπαθεωδόρου Στυλιανού για χορήγηση άδειας ύδρευσης από γεώτρηση στη θέση Αλωνούδια
8. Περί αιτήσεως του Βαξεβάνη Δημήτριου για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (ενοικίαση ποδηλάτων) στην θέση Βασιλικός Δήμου Σαμοθράκης.
9. Περί ανάκλησης άδειας υδροδότησης (αριθμ. 4645/1-12-2014) της ιδιοκτησίας της Τσιλιμίκρα Χρυσάνθης στην περιοχή λόγω ανεπάρκειας νερού (σχετική η αρίθμ. 234/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
10. Έγκριση του ισολογισμού εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Στεργίου Εμμανουήλ
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Γλήνιας Μιχαήλ
8. Κορδώνια Ευγενία
9.Ταμπάκης Νικόλαος
10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
11.Κουτράκη Μαρία
12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
13.Ατζανός Παναγιώτης
14. Φράγκου Μισέντου Άννα
15. Φωτεινού Φώτιος
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
Δημοσιοποίηση:
1. Πίνακα ανακοινώσεων και ιστοσελίδα

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο