Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-4-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-4-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη, 19-4-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 1977

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 13η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 13η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  24-4-2019 ημέρα Μεγάλη Τετάρτη  και ώρα  19:30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

 

 

 1. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015».
 2. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».
 3. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης του έργου: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ –ΤΔ/41ΣΠ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017».
 4. Κοινοποίηση Επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών των έργων:
 • α) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015»

β) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ    ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ»

γ) «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΥΠΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ»

δ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

 1. Τροποποίηση μελέτης ως προς την θέση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015»
 2. Περί έγκρισης τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.
 3. Περί αναγκαιότητας ανάθεσης υπεραστικών δρομολογίων στο ΚΤΕΛ Έβρου.
 4. Περί έγκρισης Β’ κατανομής Σχολικών Επιτροπών.
 5. Περί ορισμού μελών Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν παραίτησης Δημοτικών Συμβούλων.
 6. Περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε παραγωγό.
 7. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση πινάκων κατάταξης για την κάλυψη θέσεων εκτάκτου προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου οικ. έτους 2019.
 8. Περί έγκρισης προγράμματος δακοκτονίας.
 9. Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 10. Περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το έργο Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας.
 11. Περί έγκρισης έκθεσης 1ου τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 12. Περί έγκρισης εισήγησης ΟΕ για διαγραφή οφειλών ύδρευσης λόγω ένδειας.
 13. Περί έγκρισης τροποποίησης ετήσιου και τεχνικού προγράμματος 2019.
 14. Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για θέματα του Δήμου ιδιαίτερης σημασίας.
 15. Περί έγκρισης 1ουΑΠΕ και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σαράντος Γεώργιος

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο