Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σαμοθράκη, 2-8-2019
Αρίθμ. Πρωτ.:3898

 

                                                 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 18η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  7-8-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1Ο Έγκριση 2ου (τελικού ) Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή διαδικασία εκτέλεσης του έργου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ 2Ο Έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015».

». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή διαδικασία εκτέλεσης του έργου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ 3Ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015». ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή διαδικασία εκτέλεσης του έργου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ 4Ο Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια ενός εκσκαφεά  ισότροχου κι ενός 4χ4 φορτηγού μονής καμπίνας. ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ 5Ο Περί συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών. ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του δήμου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ 6Ο Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντα σε δικαιούχους. ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του δήμου όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘEMA: «Έγκριση τροποποίησης της αρίθμ.: 26/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκρισης κατανομής εκτάκτων ειδικευμένων χρηματικών υπολοίπων στις 31/12/2018»

Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα που αποκτάει η Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογή έγκαιρης προειδοποίησης προφύλαξης από πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα εντός της αντιπυρικής θερινής περιόδου και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την εν λόγω προμήθεια (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»

Κατά την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται ενέργειες που εξ΄ αιτίας του έκτακτου χαρακτήρα των ζητήματος που καλούνται να  επιλύσουν  αποκτούν έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα και θα πρέπει να προβλεφθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2019 με αναμόρφωσή του (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 6ης τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης  για το οικ. έτους 2019»

Κατά την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται ενέργειες που εξ΄ αιτίας του έκτακτου χαρακτήρα των ζητήματος που καλούνται να  επιλύσουν  αποκτούν έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα και θα πρέπει να ενταχθούν στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικ. έτους 2019 με τροποποίησή του (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας παρουσίασης αποτελεσμάτων λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης ετών  2017-2018»

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο δημοσιότητας της πράξης αποτελούσε υποχρέωση του Δήμου Σαμοθράκης ο απολογισμός λειτουργίας του Κέντρο Κοινότητας για τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας εντός του 2ου τριμήνου του έτους 2019. Λόγω των αυτοδιοικητικών και στην συνέχεια των εθνικών εκλογών υπήρξε καθυστέρηση προγραμματισμού της  εν λόγω διοργάνωσης  και σε συνεννόηση με τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας ΑΜΘ η προτεινόμενη ημερομηνία της διοργάνωσης είναι εντός του μηνός Αυγούστου 2019, ως εκ τούτου το θέμα δεν μπορεί να αναβληθεί και αποκτάει έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς την υλοποίηση της πράξης (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Περί έκτακτης ανάγκης διαχείρισης περιαστικού δάσους Χώρας για την απομάκρυνση των νεκρών προσβεβλημένων  από φλοιφάγο έντομο (ξερών) δένδρων»

Η απομάκρυνση των προσβεβλημένων (ξερών) ατόμων πεύκης στο περιαστικό δάσος Χώρας δεν χωράει αναβολή καθώς η αντιμετώπιση της προσβολής πρέπει να γίνει άμεσα για αποφευχθεί η πλήρη καταστροφή του δάσους, επί πλέον  λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της εποχής και τους δυνατούς εποχιακούς ανέμους (μελτέμια) υπάρχει μεγάλος κινδύνους πυρκαγιάς από τα ξερά (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Κομοτηνής  (ΔΕΥΑΚ) ¨ Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση των 2 υποέργων του έργου με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης»¨»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του μεγάλου υδρευτικού έργου που θα δώσει λύση στα προβλήματα ύδρευσης οικισμού της Καμαριώτισσας και θα βελτιώσει την ποιότητα του πόσιμου ύδατος και θα εξαλείψει τους πιθανούς κινδύνους για την δημόσια υγεία λόγω παλαιότητας του δικτύου  θα πρέπει να εξασφαλιστεί υποστήριξη του Δήμου που δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό και τις ειδικότητες τεχνικού προσωπικού αλλά ούτε και την εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων υδρευτικών έργων  στις διαδικασίες υλοποίησης των υποέργων Ι και ΙΙ του εν λόγω έργου(άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας και Λακκώματος περιόδου 2019-2020 εκτός προγράμματος ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταχθεί η λειτουργία του ΚΔΑΠ Χώρας και να εξυπηρετηθούν οι ωφελούμενοι από την έναρξη λειτουργίας ήτοι 1/9/2019 της  περιόδου 2019-2020 (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εγγραφής παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό περιόδου 2019-2020 εκτός προγράμματος ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταχθεί η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και να εξυπηρετηθούν οι ωφελούμενοι από την έναρξη λειτουργίας ήτοι 1/9/2019 της  περιόδου 2019-2020 (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘΕΜΑ: «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για ζήτημα ειδικής σημασίας για τον Δήμο.»Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταραχθεί η λειτουργία του Δήμου και να μην προκληθεί ζημία εις βάρος του δημοσίου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘΕΜΑ: «Περί αναγνώρισης δωρεάς Βερβέρη Αθανασίου »Λόγω του ότι είχε δρομολογηθεί από την τωρινή Δημοτική αρχή και οφείλει να το κλείσει. (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014.

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης απόδοσης ακινήτου Καταδυτικού Κέντρου και κινητών πραγμάτων και νομική διευθέτηση οφειλών από μισθώματα  με τον μισθωτή » Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταραχθεί η λειτουργία του Δήμου και να μην προκληθεί ζημία εις βάρος του δημοσίου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014Λόγω του ό. (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014.

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου καταγραφής κατεστραμμένου Υλικού/Παγίων /Αρχείων από την πλημμύρα της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017  » Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να υπάρχει αποτύπωση των κατεστραμμένων λόγω θεομηνίας (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σαράντος Γεώργιος

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο