Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  8-10-/2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 5012

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 25η   δημόσια ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  9-10-2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  18.00 μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση τροποποίησης κατανομής  επιχορήγησης του Δήμου Σαμοθράκης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και προγραμματισμός δράσεων»

 (προκειμένου να εξασφαλιστούν πόροι για την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  υδροθεραπευτηρίου που απαιτείται για την υποβολή αίτησης χορήγησης σήματος λειτουργίας για την νομιμοποίηση λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου και δεν χωράει αναβολής)

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»

(προκειμένου να εξασφαλιστούν πόροι για τις απαιτούμενες ενέργειες αδειοδότησης και νομιμοποίησης λειτουργίας του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου και του κάμπινγκ και δεν χωράει αναβολής)

 

 

ΘΕΜΑ: 3ο «¨Έγκριση υποβολής αίτησης για έγκριση τίτλου ¨Δημοτικό Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς Νήσου Σαμοθράκης¨ προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας  και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου»

(ο αριθμός έγκρισης τίτλου και η χορήγηση βεβαίωσης από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης χορήγησης σήματος λειτουργίας που θα εξασφαλίσει την νομιμοποίηση λειτουργίας του κάμπινγκ Πλατιάς και  δεν χωράει αναβολής)

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση υποβολής αίτησης χορήγησης σήματος λειτουργίας δημοτικού υδροθεραπευτηρίου νήσου Σαμοθράκης»

(η χορήγηση σήματος λειτουργίας θα εξασφαλίσει την νομιμοποίηση λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου και  δεν χωράει αναβολής)

 

ΘΕΜΑ: 5ο  «Περί έγκρισης συζήτησης δύο (2) θεμάτων που τέθηκαν από την Παράταξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

ΘΕΜΑ   Ακτοπλοικά προβλήματα Σαμοθράκης- Προοπτικές,

ΘΕΜΑ   Προβλήματα Λιμένων Σαμοθράκης – ενέργειες – αντιμετωπίσεις.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. ΓλήνιαςΣτυλιανός
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης
 10. Παπάς Παναγιώτης
 11. Πρόξενος Χρήστος
 12. Σαράντου Γεώργιος
 13. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 14. Τερζή Αναστασία
 15. Φωτεινού Σαράντος
 16. Χανός Γεώργιος

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο