Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 27η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 27η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4-11-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη, 4-11-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 5538

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 27η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 27η δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 4-11-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτάκτου χαρακτήρα του θέματος της συνεδρίασης» (που προέκυψε από την ανάγκη εκλογής εκπροσώπων του Δήμου Σαμοθράκης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ¨ και έχει επείγοντα χαρακτήρα λόγω δεσμευτικών προθεσμιών).

ΘΕΜΑ: 2Ο « Περί εκλογής Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου Σαμοθράκης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Γλήνιας Στυλιανός

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10. Παπάς Παναγιώτης

11. Πρόξενος Χρήστος

12. Σαράντου Γεώργιος

13. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14. Τερζή Αναστασία

15. Φωτεινού Σαράντος

16. Χανός Γεώργιος

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο