Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-1-2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-1-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  13-1-2020

Αρίθμ. Πρωτ.:107

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 1η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  17-1-2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  19.00 μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο  Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015.

 

 ΘΕΜΑ: 2ο Περί έγκρισης  υλοποίησης προγράμματος ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ.

 

ΘΕΜΑ: 3ο  Περί έγκρισης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

 

ΘΕΜΑ: 4ο Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της ‘’Προμήθειας εξοπλισμού κατασκευής μεταφοράς και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων’’ στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- 3ηΤροποποίηση πρόσκλησης V.

 

ΘΕΜΑ: 5ο «   Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα Horizon2020 «Δράσεις για την εξάλειψη των ανθρακούχων εκπομπών από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και την εξάλειψη της εξάρτησης των νησιών από τα ορυκτά καύσιμα».

 

ΘΕΜΑ: 6ο«Έγκριση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2020.

 

ΘΕΜΑ: 7ο Περί βεβαίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για απώλεια φακέλου υποψηφίου της υπ αριθμ.1/488Μ/2008  προκήρυξης  του ΑΣΕΠ για κάλυψη θέσης ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού λόγω της θεομηνίας Της 26ης 27ης Σεπτεμβρίου του 2017.

 

ΘΕΜΑ:8Ο Περί έγκρισης μίσθωσης Καταδυτικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης (κτηρίου και εξοπλισμού).

 

ΘΕΜΑ:9Ο Περί εισήγησης αλλαγής δρομολογίων του Ε/Γ Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ.

 

ΘΕΜΑ:10Ο Περί συγκρότησης επιτροπών του Δήμου.

 

ΘΕΜΑ:11Ο Περί έγκρισης εγγραφής αθλούμενων στα προγράμματα άθλησης για όλους .

ΘΕΜΑ:12Ο Περί στήριξης στην συνέχιση της λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ Σαμοθράκης.

     

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. ΓλήνιαςΣτυλιανός
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο