Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/11/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                        Σαμοθράκη26-11-2020

Αρίθμ. Πρωτ :6929

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

Oορθή επανάληψη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  23η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19.30 μ. και λήξη 20:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (Υδροθεραπευτήριο) Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ:2ο  «Έγκριση σύναψης τροποποιημένου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου και του Δήμου Σαμοθράκης για την υλοποίηση  του υποέργου ΙΙΙ «Αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου ‘’Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης, Π.Ε Έβρου’’» της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘEMA: 3ο «Περί έγκρισης πρακτικού καταστροφής αναλωσίμου υλικού από τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό».

 

ΘΕΜΑ: 4ο«Περί εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για τροποποίηση  του Ο.Ε.Υ. (άρθρο 63 στ’ Ν. 3852/2010)».

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί κάλυψης δαπανών ταφής οικονομικά αδύνατου θανόντος».

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 5.000,00 ευρώ για προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (Προμήθεια διασωστικού – ορειβατικού εξοπλισμού για την πυροβεστική υπηρεσία)».

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί έγκρισης 12ης αναμόρφωσης προυπολογισμού έτους 2020».

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6972771515.

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο