Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/11/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                        Σαμοθράκη 30-10-2020

Αρίθμ. Πρωτ.:6488

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

Ορθή επανάληψη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  22η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 5-11- 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 19.30 μ. και λήξη 20:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1o «Περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5069846 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

 

ΘΕΜΑ: 2o «Περί αποδοχής ένταξης του έργου με τίτλο  «Βελτίωση τοπικού δικτύου Χώρας- Αλωνίων» στο Πρόγραμμα ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨».

 

ΘΕΜΑ: 3o «Περί αποδοχής επιχορήγησης 260.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57000001 της ΣΑΕ 570 του Π.Δ.Ε. για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση λιμενικών υποδομών του λιμένα Καμαριώτισσας Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 4o «Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ:5o  «Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ: 6o «Περί υποβολής άδειας έγκρισης επέμβασης κατασκευής νέας δεξαμενής για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης Προφήτη Ηλία».

 

ΘΕΜΑ: 7o «Σύναψη μισθωτήριου συμβολαίου μακροχρόνιας μίσθωσης (40 έτη) μεταξύ Δήμου Σαμοθράκης και ιδιοκτητών έκτασης όπου βρίσκεται παλαιά δεξαμενή ύδρευσης και σχεδιάζεται η κατασκευή νέας δεξαμενής για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης Προφήτη Ηλία και καθορισμός ετήσιου μισθώματος».

 

ΘΕΜΑ:8o  «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών».

 

ΘΕΜΑ:9o  «Συζήτηση αιτημάτων πολιτών».

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6972771515.

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο