Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 24η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/12/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 24η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/12/2020

Σαμοθράκη 11-12-2020

Αρίθμ. Πρωτ :7303

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 24η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  24η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 14.00 μ. και λήξης 16:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής προμηθειών».

 

ΘΕΜΑ:2ο : «Περί έγκρισης εκμίσθωσης τμημάτων παραλιών Ακρωτήρι Καμαριώτισσας, Κήπος και Παχιά Άμμος του Δήμου Σαμοθράκης (μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, έπειτα από δημοπρασία)»

 

ΘEMA: 3ο  «Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπών α) της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την διενέργεια  δημοπρασιών και β) συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για εκποιήσεις, αγορές, εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων πραγμάτων, για το έτος  2021».

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί έγκρισης 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης 3ου τριμήνου παρακολούθησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης προγραμματισμού εθελοντικής δράσης (κοινωνικό φροντιστήριο) του Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί απαλλαγής πληττόμενων επιχειρήσεων από ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας».

 

ΘΕΜΑ: 8ο  «Περί παράτασης ημερομηνίας εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης».

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί καθορισμού τελών ύδρευσης από 01/01/2021».

 

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί Δ’ κατανομής επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών».

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6972771515.

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο